Мобилен екип от ОДМВР-Ямбол приема заявления за лични документи в село Ботево

42 заявления за лични документи са приети от служители на сектор „БДС“ – Ямбол при посещение в село Ботево

Заявката за посещение на мобилен екип на сектор „БДС“ за прием на заявления за лични документи е направена от кмета на село Ботево. На място е създадена организация и всички  желаещи да подменят личните си документи  са подали заявления.  Осигурена  бе възможност за заплащане на таксите за услугите чрез ПОС терминално устройство или чрез  пощенски запис,  по избор на гражданите.

В сектор „БДС“ при ОДМВР – Ямбол е изготвен график за посещение на мобилен екип и в други населени места на територията на областта, съгласно постъпилите заявки. Работата на  мобилните екипи за прием на заявления за лични документи продължава.

Припомняме, че през 2020 г.  изтича валидността на 16 105 лични карти, 10 838 СУМПС и 8390 паспорти издадени от ОДМВР-Ямбол. Всички граждани  с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР, имат възможност да подават заявления за издаване на лична карта и паспорт във всяко едно от звената БДС на територията на областта.  

      Граждани, които притежават валиден електронен подпис могат да се възползват и да подадат  заявленията си на онлайн адрес: https//e-uslugi.mvr.bg.

13.02.2020 г.
Татяна Павлова