Млади доброволци в помощ на кампания „Нека заедно спасим 1 жертва на пътя“

Доброволците на БМЧК-Ямбол популяризират фондонабирателна кампания на БЧК-Ямбол „Нека заедно спасим 1 жертва на пътя !“, чрез разлепване на плакати и раздаване на информационни материали. Кампанията цели да насочи общественото внимание към превенция на пътния травматизъм сред деца и младежи чрез обучения, сюжетно-ролеви игри и решаване на практически казуси.

Доброволците на БМЧК ще обучават своите връстници за основни правила за безопасност на движението по пътищата, оказване на първа долекарска помощ на пострадал, приложно колоездене, превенция на пътния травматизъм и др.  

Обл. Секретариат на БЧК-Ямбол изказва искрени благодарности на всички фирми и граждани, които до момента, подкрепиха фондонабирателната кампания чрез безвъзмезден труд, финансови и материални средства.

Вярваме, че още фирми ще подкрепят благородната инициатива в полза на децата от град Ямбол.

 

                                                   

                                                             Областен Секретариат на БЧК – Ямбол