Млади възрожденци

     За втора година клуб „Млад възрожденец “ при ДГ“Пламъче“ отбеляза деня на Кирил и Методий – 11 май,  с много стихове и песни . Интересният и увлекателен разказ на Христина Женкова -уредник в РИМ Ямбол , допринесе за обогатяване на знанията на децата за делото на солунските братя. В знак на признателност към делото им децата рецитираха стихове и написаха послание:

 “ Празнична радост в гърдите напира в сърцето ми детско едва се побира! Венци сме увили с божур, перуника, със люляци бели и горска иглика. Че днес е празник голям, всенароден на двамата братя Кирил и Методий“