Младите баскетболисти на Кукорево отиват на областно първенство

Общинският кръг на ученически спортни игри по баскетбол се проведоха във физкултурния салон на училището в село Тенево. Игрите са включени в Общинския спортен календар на община „Тунджа” и са етап от Националния спортен календар на МОН за 2022/2023 учебна година.
Участие взеха отбори във възрастова група V – VІІ клас от ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево и ОбУ „Васил Левски“, с. Тенево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бояджик.
След оспорваните срещи се получи следното класиране:
І-во място – ОУ „ Христо Ботев“ с. Кукорево
II-ро място – ОбУ „Васил Левски“ с. Тенево
III-то място – ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Бояджик
В областния кръг на ученическите спортни игри по баскетбол Община „Тунджа” ще бъде представена от отбора на ОУ „ Христо Ботев“ с. Кукорево.