Младежки дом „Георги Братанов“ стартира новия си творчески сезон