Младежка заетост в община „Тунджа“

Приключи обучението по проект „Нова възможност за младежка заетост“ за 20 младежи от община „Тунджа“, които ще получат сертификат за завършено обучение. За тях е осигурена допълнително 10-дневна устойчивост и те ще приключат работа на 25.11.2021 г.            

Общият брой на наетите по проекта е 23 души, които работят в 15 села на общината и един в Общински съвет „Тунджа“.

От 08.11.2021 г., в селата на община „Тунджа“ са назначени други 16 младежи на длъжност „Работник-поддръжка“ отново по проект „Нова възможност за младежка заетост“.  

Работниците ще имат и 14 наставници – специалисти по кметства и кметски наместници, които ще отговарят за изпълняване на дейностите им.

Работните места ще бъдат разпределени в селата: Асеново, Ботево, Голям манастир, Завой, Златари, Козарево, Скалица, Хаджидимитрово, Чарган.

Едно от работните места ще бъде в община „Тунджа“ за поддръжка и озеленяване.

Продължителността на проекта е 6 месеца, на 8-часов работен ден.

            От началото на годината до момента има успешно приключил проект „Нова възможност за младежка заетост“ за още 12 лица, на които са издадени сертификати за работници поддръжка.