Младежка дискусия в село Тенево

На 12 август 2022 г. от 10 часа, по повод Международния ден на младежта, в Народно читалище „Просвета-1910“ – с. Тенево ще се проведе среща с младежи от селата Безмер, Маломир, Ботево и Бояджик. По време на срещата те ще имат възможност да дискутират върху проблемите и предизвикателствата пред младите хора в община „Тунджа“, ще обсъдят предстоящото Десето издание на Младежки фестивал „Тунджа- творчество и иновации“, с. Безмер – Фестивалът през погледа на младежите, и ще предложат за формат на проявата, ще дискутират и други въпроси, които ги засягат.
Срещата се провежда със съдействие на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – „Тунджа“, община „Тунджа“ и Сдружение с нестопанска цел „Читалища с бъдеще – 2012“.