Младежите от Червения кръст преизбраха ръководството си

dav

     Общо събрание на клубовете на БМЧК-Ямбол се проведе в началото на седмицата в сградата на Червения кръст в областния град. Гости на събранието бяха инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол и Гергана Георгиева, щатен специалист в Секретариата на Обл.С на БЧК- Ямбол. Събранието бе отчетно-изборно, а за по-деловото му протичане бяха избрани три комисии -Мандатна комисия, Комисия по предложенията и Комисия по провеждане на изборите. Председател на събранието бе Димитър Лилов, зам. координатор на общински клуб на БМЧК-Ямбол. Отчетът на организацията бе представен по интерактивен начин от Радосвета Узунова, областен координатор на БМЧК и се прие с мнозинство от делегатите на събранието.

     Стели Джамбазова, Председател на БМЧК и делегат от област Ямбол даде много добра оценка за работата на областната организация на БМЧК-Ямбол и подчерта, че в национален план тя е една от силните младежки организации.

    След отчетния доклад гостите се изказаха и акцентираха върху доброто организационно развитие на БМЧК-Ямбол и функциониращите 8 клуба в цялата област.

    По време на събранието беше преизбран областния координатор на БМЧК-Ямбол, Радосвета Узунова. Избрани бяха двама заместник областни координатори на БМЧК-Поли Христова и Димитър Лилов, както и делегати и подгласници на Националното събрание на БМЧК през 2023г.

     Делегатите на Общото събрание на клубовете приеха отчетен доклад за дейността на БМЧК-Ямбол за периода 2021г.-2023г., Календарен план за дейността на организацията през 2023г., както и Насоки за работа на младежката организацията за следващия двугодишен мандат.

 

               Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол

 

 

dav