Министър Петя Аврамова ще посети Ямбол

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще посети Ямбол в петък, 7 декември.

От 11.30 часа министър Аврамова ще открие обновен участък от главната пешеходна улица в града – „Г.С.Раковски“, между улиците „Преслав“ и „Ген. Заимов“.

В 12.30 часа министърът ще открие и модернизираните централни паркови площи, източно от Безистена, между улиците „Г.С. Раковски“ и „Търговска“.

Двата обекта са реновирани по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.