Министър Аврамова откри обновени със средства от ОПРР 2014-2020 градски пространства в Ямбол

Темпът на изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е много добър. Имаме над 80% договаряне по нея и над 40% разплащане от договорената сума.

Това съобщи в Ямбол министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. В града тя откри два от обектите, обновени по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, който е на обща стойност близо 7,7 млн. лв. Проектът е финансиран от управляваната от министерството оперативна програма. Със средства от него са модернизирани част от пространството на площад „Oсвобождение“ и участък от пешеходната ул. „Г. С. Раковски“.

Освен извършената реконструкция и залесяване, в обновените обществени пространства на Ямбол са обособени две нови детски площадки за деца от 3 до 12 години със спазени изисквания за безопасност, поставени са нови пейки, чешми и кошчета, осветлението е сменено с енергоефективно, а в зелените площи има и художествено.

Министър Аврамова подчерта, че проектът е един от примерите в България за идея, която е развита в два програмни периода. Със средства от предишната Оперативна програма „Регионално развитие“ в Ямбол вече са изпълнени два проекта за обновяване на градска среда.

Петя Аврамова коментира, че инвестициите в периферните квартали на градовете все още са по-малко, но трябва да се отчете заслугата и на правителството в последните 10 години, и на депутатите ни в Европейския парламент, на кметовете, затова че стотици милиони европейско финансиране са вложени и превърнали градовете в  модерни. Убедена съм, че това е правилната политика и след обновяването на градските централни зони ще насочим повече усилия и в кварталите, каза министърът и допълни, че страната ни е получила уверение, че в следващия програмен период ще получи повече средства по линия на кохезионната политика за регионално развитие и обновяване на инфраструктурата.

Регионалният министър благодари на всички бенефициенти по програмата, които работят усилено, и изрази увереност, че няма да има неусвоени средства от нея. Работим и за големите проекти. Там имаше голямо забавяне и притеснения да не загубим средствата. Вече нещата са в нормален ритъм, подчерта тя.

В отговор на въпрос министърът напомни, че след направената инвентаризация, участъците от републиканската пътна мрежа в най-тежко състояние са приоритизирани. И през 2019 г. ще работим за рехабилитация и основен ремонт на отсечките, каза тя. Петя Аврамова коментира, че с въвеждането на тол системата за тежкотоварни автомобили от 16 август 2019 г. се очакват повече приходи за пътища. През следващата година ще се търсят възможности за осигуряване на необходимите средства за ремонт на АМ „Тракия“ в участъка между Чирпан и Стара Загора. Има готовност за посрещане на новите снеговалежи, осигурени са необходимите количества химикали и пясък и техниката е в готовност.

В Ямбол министър Аврамова се включи във форум, организиран от евродепутата Андрей Новаков, в който участваха ученици от професионални гимназии по строителство. Тя посъветва децата да се ориентират към технически професии, защото те са много необходими за България и подчерта, че строителният и машиностроителният бранш имат нужда от подготвени млади хора, които да работят, а това дава възможност за сигурна реализация и високи възнаграждения.