Министърът на образованието Красимир Вълчев идва в Ямбол

На 20 септември 2018 г. министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще бъде на работно посещение в Ямбол. Той ще проведе срещи с директори на детски градини и училища, представители на екипите за обхват на деца и ученици, на общините и социалните партньори. В 12 часа министърът ще посети „СУ „Св. Климент Охридски“, в което приключи цялостен ремонт, финансиран по  ОП „Региони в растеж“. На тържеството са поканени и представители на медиите. По-късно министър Вълчев ще посети и ОУ „Д-р Петър Берон“, както и учебна практика на ученици в дуална форма на обучение.