Местни избори 2019: Ямбол ни обединява

Благоустрояването на ключови зони в града, които се ползват от голям 
брой жители на Ямбол е друг наш приоритет. Имаме готови проекти за три 
възлови района в централната част на града.
Става дума за пространството около ДКЦ-1 (бившата Първа поликлиника) и 
квартала наоколо – до ул. „Независима България“, включително. Вторият е 
междублоковото пространство между улиците „Преслав“, „Ал. Стамболийски“, 
„Кабиле“ и „Спарток“. Третата зона е между спирката на „България“ и ул. 
„Каранова“. Обновяване на настилки, нови места за паркиране, зони за 
отдих са част от планираните мерки.
Вижте повече във видеото.

Купуването и продаването на гласове е престъпление