Местни избори 2019: Проф. д-р Иван Газдов, художник, почетен гражданин на Ямбол: Георги Славов знае как да изгражда напредъка 

Споделено от проф. д-р Иван Газдов, художник, почетен гражданин на Ямбол

Познавам Георги Славов от времето, когато нарисувах заглавката на 
ямболския вестник. За тези близо 30 години неговите качества на човек 
коректен, внимателен, добронамерен, вникващ в проблемите проницателно и 
в същото време успяващ да се справи с тях решително, получиха силна 
обществена подкрепа за високия пост, който зае.
Девизът на Ямбол е „Идвам от миналото, отивам в бъдещето”. За нас е 
важно и какво става сега – Георги Славов знае как да изгражда напредъка 
методично и упорито, единствено с мисълта за своите съграждани. Пред 
очите ни е един нов Ямбол!
Пожелавам му успех най-приятелски! 

С номер 68 за кмет и номер 2 за общински съветници

Купуването и продаването на гласове е престъпление