Местни избори 2019: Обръщение на Катя Георгиева към младите хора на Ямбол

Скъпи млади хора,

Ямбол е нашият град и вие сте неговото бъдеще.

Вие сте наша надежда и смисъл на случващото се в Ямбол. Извършените ремонти и обновления, всички вложени милиони в паркове, централни площи и учебни заведения ще изпълнят голямата си роля, само ако повече млади хора се завръщат да работят в Ямбол, да създават семейства и да отглеждат децата си тук. Затова и като кандидат за кмет си поставям за основна цел завръщането на младите в Ямбол и привличането на млади специалисти.

Вярвам в силата и енергията на младостта и разчитам на нея. Уверена съм, че местната власт има механизмите да:

  • създава условия за бизнес и по-високи доходи,
  • да подобрява средата за живот не само в централна част, но и по кварталите,
  • да осигурява безплатна детска кухня и детски ясли за децата, модерни детски градини
  • качествено образование, добро здравеопазване и разнообразен културен живот.

Познавам проблемите на младите хора в Ямбол. Зная, че това, което ви кара да го напускате, е усещането за липса на перспектива, защото сте недоволни от доходите и от невъзможността за добра реализация. В управленската си програма поставям основен акцент  на младите хора, защото приемам за своя мисия оставането Ви в родния ни град.

Предвиждам създаване на фонд „Млади специалисти“, който ще се финансира от общината и с дарения на бизнеса.

  • Работещите млади хора до 30 години с минимално средно образование и чиста заплата до 700 лв. ще могат да кандидатстват за получаване на 50 лв. чист месечен доход от фонда. Първоначално този ресурс ще се осигури за 100 души, при успех броят им може да се увеличи.
  • Ще се дават стипендии на студенти с условието да се завърнат да работят в Ямбол според нуждите на здравеопазването, образованието и ямболския бизнес, а общината ще бъде посредник и гарант за реализацията на програмата.
  • Ще създадем регистър на ямболски студенти с цел общината да ги мотивира да се завърнат като млади професионалисти в Ямбол.
  • Ще осигурим общински ведомствени жилища на млади специалисти, заети в сферата на здравеопазването, образованието и други ключови за града области.
  • Ще създадем преференциални условия за насърчаване на бизнеса на млади хора – общински парцели на по-ниски цени, данъчни облекчения и др.
  • Ще създадем стимулиращи условия за отглеждане на деца в Ямбол – безплатна детска кухня и безплатни ясли, еднократна общинска помощ при раждане на второ или трето дете на двама осигурени родители и на майки-студентки.

Общината ще бъде активна към Вас младите, а не наблюдател и регистратор на миграционните процеси.

Убедена съм, че Ямбол се нуждае от нова енергия и нов подход в управлението. Нуждае се от промяна, но за мен промяната не може да бъде разрушителна. Аз не искам да вляза в управлението, за да унищожа постигнатото. Всичко добро ще бъде продължено, ще положа максимални усилия да стане градът красив, уреден и удобен за живеене. Ремонтите и благоустрояването на средата за живот, постиженията в културата, в спорта, в организирането на забавления, ще бъдат надградени, защото така е честно към ямболци.

Промяната в Ямбол трябва да обхване механизмите на управление и на преразпределение на обществените ресурси. Убедена съм, че големият проблем не е липсата на средства, а коректното им и справедливо разпределение. Затова трябва да възстановим справедливостта.

Скъпи млади хора,

Ямбол се нуждае от младежката Ви енергия и аз много разчитам на Вашата подкрепа. Мисля, че е време да загърбим това, което ни разделя, в името на нашия Ямбол и заедно да участваме в развитието му.

За града и за хората заедно!

Катя Георгиева

Кандидат за кмет на Ямбол

Купуването и продаването на гласове е престъпление