Местни избори 2019 – Мариета Сивкова: Община Ямбол трябва да промени правилата за достъп до обществена информация

Община Ямбол трябва да промени правилата за достъп до обществена информация, е позицията на общинския съветник на БСП Мариета Сивкова от позицията на опита, който има за получаване на информация не като съветник, а като гражданин.

Досега Мариета Сивкова се е възползвала три пъти от правото си да получи информация от община Ямбол по Закона за достъп до обществена информация. И трите пъти е получавала отказ и е водила съдебни дела. Двете са приключили на последна инстанция в нейна полза, третото е спечелила на първа инстанция, през ноември предстои дело във Върховния административен съд.

Исканата информация в първите два случая е била за извънсъдебно споразумение, сключено между кмета и строителна фирма, уреждащо отношения по дело за строителство на общински обект и искане на справка за хонорарите, изплащани от общината на наети адвокати по различни дела.

След спечелване на делата, които се точат по две години, информацията е била предоставяна, но тя е загубила своята актуалност. Третият случай е още по-драстичен, защото касае конструктивното обследване на Безистена. За да не бъде предоставен, документът е унищожен и това е заявено в съдебна зала от общински служител.

Община Ямбол трябва да усъвършенства в работата си по предоставяне на информация на гражданите, категорична е Мариета Сивкова. Според нея лицето, което кметът определя със заповед да изпълнява функциите по Закона за достъп до обществената информация, трябва да е експерт, който има персонално задължение да предоставя обществена информация, а не да е специалист, който съвместява и други задължения и върши тази работа допълнително, както е сега в общината. Трябва по дирекции да има определени със заповед лица, които отговарят за предоставянето на информацията за ресора, в който работят. Строг вътрешно- административен регламент, добра организация  и комуникация между звената в общината, е в основата на бързото предоставяне на информацията на гражданите, в реално време е позицията на общинската съветничка, която не крие, че това са очакванията към новия кмет.

Според Мариета Сивкова е наложително в Закона за достъп до информацията да се направят промени и да се предвидят санкции за лицата, отговорни за предоставяне на информация, които са отказвали такава по различни случаи, завеждани са дела и гражданите са ги печелили. Предложението й е трудовото възнаграждение на тези лица да се обвърже с резултатите от работата им и при няколко загубени дела годишно да им се отнема част от  заплащането, а в най-тежките случаи да бъдат освобождавани от длъжност.

Така ще се преустанови порочната практика да се правят откази на инат, използвайки служебно положение, срещу опоненти, критици на управляващите и обществено активни граждани, убедена е Мариета Сивкова.

Тя вярва, че правото на достъп до обществена информация е гражданско право и то е в основата на уважението към гражданите и характеристика на доброто управление.

През 2016 г. общинският съветник от БСП получи наградата „Златен ключ” на Програма „Достъп до информация” в категорията „Гражданин, използвал най-активно правото си на информация”.

Мариета Сивкова е на четвърта позиция в листата за общински съветници на „БСП за България“ с номер 56 за предстоящите избори на 27 октомври.

Купуването и продаването на гласове е престъпление