Местни избори 2019: Катя Георгиева: Общината трябва да се възползва от експертния потенциал на ямболските специалисти

Общината трябва да се възползва от експертния потенциал на ямболските специалисти, заяви при среща с представители на камарите на архитектите, на инженерите в инвестиционното проектиране и на строителите кандидатът за кмет на Ямбол Катя Георгиева.

Пред нея те поставиха проблемите си, създавани от местната власт, породени от прекратения диалог с досегашното ръководство на община Ямбол.

От Камарата на строителите поискаха техни представители да участват в Експертни съвети и в комисиите за обществени поръчки. Те предложиха безвъзмездно да се включат в екипите на общината, за да се съставят коректни количествено-стойностни сметки, защото в момента те не са коректни и строителите страдат, когато спечелят поръчката и трябва да я изпълняват.

Община Ямбол не работи с ямболски проектанти, проектантите от други градове идват с едни престъпни сметки, които дори да са правилно остойностени, са неверни и тотално объркани, коментира друг строител.

Напълно възможно е при големи европейски проекти и по-значими обекти да се търси съдействие от Камарата на строителите при изготвяне на прогнозната стойност. Ако тя е коректно изготвена, след това общината няма да плаща от бюджета си непредвидени разходи по проектите, коментираха специалистите. Това е и вариантът да не се краде от тези проекти, категорични бяха всички присъстващи.

Криенето на информация за всичко е стил на досегашното управление, оплакаха се специалистите. В общината е създадена порочната практика, когато ще има проблемен според нея проект, който може да не бъде одобрен, той не се вкарва в Експертния съвет за обсъждане, а се минава чрез доклад.

Строителите поискаха съдействие от бъдещия кмет за решаване на проблема с нужните им кадри – няма строители, няма багеристи, кранисти и др., а такива професионални гимназии има в Ямбол.

Катя Георгиева се ангажира общината активно да съдейства за разкриване на необходими специалности, да съдейства за дофинансиране на  издръжката им, ако не бъдат запълнени според изискванията.

Архитектите заявиха, че при тях проблемът е в качественото задание.

Те споделиха и, че са били игнорирани от важните за града проектирания чрез тенденциозно наложени в конкурса условия, на които да не могат да отговорят. Те заявиха, че познават града и грешките при тях ще бъдат по-малко, отколкото във външни проектанти и дадоха за пример как благодарение на техния потенциал и реакция са преодолени проблеми – и в застроителния план на централна градска част, и в Общия устройствен план на Ямбол, и в изработените проекти за централна градска част.

Кандидатът за кмет на Ямбол Катя Георгиева се ангажира и да премахне административните пречки пред бизнеса в общината, като се предложат повече услуги по електронен път, а по този начин ще се намали натискът и корупционният произвол.