Местни избори 2019: Георги Славов за срещата си с хората в Каргона

Изключително сърдечна и ползотворна среща с жителите на кв. „Каргон“.
Основният ангажимент, който поехме преди години пред тях – изграждането
на канализация в квартала, е изпълнен. За съжаление, всички мои опоненти
говорят за промяна, но никой не споменава за приемственост.
Надграждането може да се случи само с приемственост и честно казано не
разбирам за каква промяна се говори. Промяна на какво? Искат да променят
новата канализация ли, асфалтираните улици? Да променят новия център или
обновения парк, или пък да затворим отново Безистена?… Общите приказки
са за хора, които не знаят какво правят.
Това, което с екипа ми направихме, включително и за кв. „Каргон“ е пред
очите на всички. Тук публикувам снимки на някои от нещата, реализирани в
най-стария квартал на Ямбол.
Благодаря на каргонлии за заявената силна подкрепа. В този момент е
важно ние, ямболлии, да не сме безучастни и безразлични, когато се
определя посоката ни на развитие в следващите години.