Мерки срещу пожарите

Да се проведат инструктивни съвещания с кметове и кметски наместници на населените места в община Стралджа във връзка с осигуряване пожарната безопасност на обектите през настоящия есенно-зимен период разпореди със своя заповед кмета на общината Атанас Киров. От своя страна кметове и кметски наместници, ръководители на фирми, директори на училища и детски градини имат задължението да определят вида, броя и отговорниците за отоплителни уреди и да изградят комисии, които да извършат проверка за техническата изправност и пожарна обезопасеност на отоплителните уреди, коминни тела и ел.ансталации.

Предстоят и задължителните инструктажи за пожарна безопасност с целия личен състав на обектите във връзка с есенно-зимния цикъл. Заповедта разпорежда контейнерите за сметосъбиране да се поставят най-малко на 10м. от сгради, паркинги за автомобили и други пожароопасни обекти.Особено внимание да се обръща върху изхвърлянето на негасена сгур от печките с твърдо гориво. Стриктно да се спазва изискването за изключване на ел.напрежение след края на работния ден в складове, търговски, производствени и др. пожароопасни обекти. Да се зазимят всички противопожарни уреди в обектите, а противопожарните водоеми, хидранти да се приспособят за водочерпене при зимни условия. Започва организацията и на групи за гасене на пожари по населени места.

%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80