Международна среща по проект „Мост между културите – метод на необходими политики и стратегии за включване на ученици и техните родители от ромски произход в образователната система“ в Община „Тунджа“

На днешната пресконференция в община „Тунджа”, кметът Георги Георгиев сърдечно приветства партньорите на общината по проект „Мост между културите – метод на необходими политики и стратегии за включване на ученици и техните родители от ромски произход в образователната система“,  финансиран по Програма ЕРАЗЪМ +.

В периода 9 – 12 май 2017 година, гости на община „Тунджа“ са представителите на 4 държави – Испания, Румъния, Италия и Турция.

Проектът „Мост между културите – метод на необходими политики и стратегии за включване на ученици и техните родители от ромски произход в образователната система“ има за цел да насърчи културното многообразие и междукултурния диалог, като средство за борба срещу социалното изключване, пред което са изправени младите роми; подобряване на образователното равнище и условията на живот на ромите; активно участие на преподавателския състав в дейности за интеркултурното образование; промяна на нагласите и съзнанието на ромските семейства във връзка с важността на образованието като основен инструмент за постигане на по-добра интеграция.

Водещата организация в него е Регионална администрация в сферата на образованието, науката, културата и спорта – област Валенсия, Испания. Тя представлява образователната структура на регионално ниво, отговаряща за образователните политики, научните изследвания, популяризиране на културното наследство и дейности в сферата на спорта в Регион Валенсия.

Друг партньор по проекта е Училищният Инспекторат от област Алба – Румъния. Той представлява Румънска правителствена служба, която работи на подчинение на Министерството на образованието и следи за качеството на образованието, прилагано в учебните заведения.

В проекта е включена освен община „Тунджа“ и община Сидерно – Италия, представлявайки институционалния орган, който изпълнява местни и европейски политики в сферата на  социалното, икономическото и образователното развитие на общността, с акцент към развитието на младите хора, подобряване на професионално им ниво и осигуряване на възможности за работа.

Партньор по проекта е и областна администрация на област Конак – Република Турция. Тя е една от 30-те области на Измир. Администрацията координира всички дейности в област Конак, с население от 781 363 души. Управлява и  координира всички структури в сферата на образованието, здравеопазването, сигурността, управлението при кризи, околната среда, обществените работи, културата, туризма и т.н.

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев пожела на работната група по проекта спорна работа и ползотворно сътрудничество, както и до сега.

Тази международна среща е една от основните  дейности по проекта, като в рамките на дните между 9 и 12 май международните партньори ще вземат участие в няколко събития, организирани от Община „Тунджа“.

Вторник – 09.05.2017 г.

10:10-  Официално посрещане на международните участници от  Г. Георгиев – Кмет на Община „Тунджа

14.00 – Посещение в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево. Представяне на учебен процес.

Посещение на детска градина в с. Хаджи Димитрово.

Сряда – 10.05.2017 г.

 09.15 – Международна работна среща на тема: Европа 2020 и възможностите за включване на ромските ученици и техните родители. Европейски оперативни програми в България.

11.30 – Посещение на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново.

14.30 – Посещение в Общински център за изкуство и извънучилищна дейност с. Кабиле.

Посещение на Национален археологически резерват- НАР Кабиле 

Четвъртък – 11.05.2017 г.

 09.30 – Посещение на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Скалица и представяне на учебната програма, вкл. лозови насаждения за учебна практика

11.00 – Начало на Форум и Хепънинг

Фолклорни изпълнения на деца от ДГ и ученици, представящи ромски и Български традиционни обича и танци