Международна научна конференция ICTTE 2020, на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол