Международна научна конференция по Техника, технологии и образование

 

Тракийски университет – Стара Загора

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

 

 

ПРОГРАМА

 на Международна научна конференция по Техника, технологии и образование,  2019 г.

 

ICTTE 2019www.ictte.eu

16 – 18 Окт. 2019, Ямбол

 

16 Окт. 2019г. Сряда

 

 

13.00 – 14.00 ч. – Регистрация на участниците

Място: Културно-информационен център “Безистен”, Ямбол

 

14.00 – 14.30 ч. – Официално откриване на  Международната научна конференция  по Техника, технологии и образование  – ICTTE 2019 

Място: Културно-информационен център “Безистен”, Ямбол

 

14.30 – 16.00 ч.ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Място: Културно-информационен център “Безистен”, Ямбол

проф.Костадин Костадинов – Ръководител на катедра „Механика на дискретните системи“ в Института по механика – БАН

BioMRA Robot technology – for micro and nano bio applications

 

Проф.Севинч Гюлсечен – Директор на Департамента по информатика, Истанбулски университет, Турция;

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО: АКТИВНИ УЧАЩИ СЕ

 

Проф.Лина Йорданова, Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора;

ОБУЧЕНИЕ В МАЙСТОРСТВО – ЕДИН ОПИТ ЗА ПРИЛАГАНЕ

16.00 – 17.00 ч. – Културна програма за гостите

Място: Културно-информационен център “Безистен”, Ямбол

 

17 Окт 2019г. Четвъртък

Място: Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

ПАРАЛЕЛНИ СЕСИИ:

Секция “Компютърни технологии и приложна математика” – Зала 332

Секция “Образователни технологии” – Зала 321

Секция “Електрическо инженерство, електроника и автоматика“ – Зала 220

Секция “Енергетика, енергийна ефективност и архитектура” – Зала 228

Секция “Моден и текстилен дизайн и технологии” – Зала 112

Секция “Хранителна наука и технологии” – Зала 113

Секция “Техника и технологии в машинното, аграрното и транспортното инженерство“ – Зала 226

СПЕЦИАЛНА СЕСИЯ, посветена на 55-та годишнина от разкриването на висше образование в Ямбол Интернационализацията на висшето образованиедвигател за развитието на Ямболския регион и България“

 

8.309.30 ч. – Регистрация на участниците

Място: 2-ри етаж, Фоайе на ФТТ – Ямбол

9.00 – 9.30 ч. Кафе пауза;

Място: Зала 225

9.30 – 12.00 ч. –  Първа сесия по секции

12.00 – 13.00 ч. – Обедна почивка

13.00 – 15.00 ч. – Специална сесия 

СПЕЦИАЛНА СЕСИЯ Интернационализацията на висшето образованиедвигател за развитието на Ямболския регион и България“ Поканени лектори

Място: Зала 332

15.00 – 15.30 ч. – Кафе пауза

15.30 – 17.00 ч. – Втора сесия по секции

19.00 ч. – Официална вечеря

 

18 Окт. 2019г. Петък

Място: Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

9.30 – 11.00 ч. Първа сесия

12.00 – 13.00 ч. Обедна почивка

13.00 – 15.30 ч. Втора сесия

 

За ICTTE 2019 са подадени до сега 92 доклада с над 180 участници; 78 са от чужбина – представители на 7 държави.