Международен конкурс„Мотивът – основен елемент в българската шевица, пазещ родовата ни памет“

НЧ „Български искрици 2016“ организира Международен конкурс за автентичен или възпроизведен оригинал на везбен мотив, вшит в части от народното ни облекло – мъжки или женски ризи, престилки, сукмани, детски носии и др.
В продължение на векове момичетата в семейството е трябвало да изучават всички женски умения, необходими за изработването на облеклото и на тъканите за дома. Част от подготовката им е усвояването на ВЕЗБАТА, за изработката на която са били нужни повече умения и сръчност. Тогава старите баби са отваряли скрина и са взимали парче платно (зашив), на коeто са били извезани мотиви за шевици, характерни за рода и селището. Момите подреждали мотивите върху пазви на ризи, върху огърлета, по поли на сукмани, на престилки и др. и така са сътворявали своите истински произведения на изкуството – изящните, запазени и до днес български шевици.
Цели: Да се възстанови зашивът (платното с мотиви) като начин за съхранение на старинните везбени български мотиви. Да се създаде възможно най-пълен каталог на съхранените до днес везбени мотиви от различни краища на България, на преселниците в Бесарабия, на таврийските българи в Украйна, на банатските българи в Румъния и др. Така ще се предадат на идващите поколения везбени реликви с български мотиви, от които да изработват изящните си шевици и творби с тях.
Вярваме, че ще се включат всички читалища като едни от основните културни и обществени институции, имащи съществена роля в опазването на културно ни наследство. Неправителствени и други организации, частни лица ще прегърнат идеята и ще спомогнат за откриване на старинни образци, скътани в семейните ракли или в музейните експозиции.
Вярваме, че знанието, което ще съберем за мотивите от шевицата на народното ни облекло, ще ни помогне да запазим родовата си памет!
• Период на конкурса: 05 октомври – 15 декември 2021 г.
• Награден фонд:
1. Първо място – 1000 лв.
2. Второ място – 500 лв.
3. Трето място – 300 лв.
• Жури на Конкурса
Гл. ас. д-р Ива Станоева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките, гр. София
Д-р Аксиния Бутева – Министерство на културата, гр. София
Д-р Анита Комитска, директор на Исторически музей – Чипровци, гр. Чипровци
Магдалена Петрова, председател на НЧ „Български искрици 2016“, гр. Добрич
• Конкурсът се провежда с финансовата подкрепа на Община гр. Добрич
• Партньори:
1. Българска община в Република Молдова, координатор Нина Топалова
2. Дружество за българска история и култура „Родолюбие“, гр. Бердянск, Република Украйна, председател Лариса Савченко
3. Асоциация на българите в Украйна, секретар Светлана Драгнева
4. Асоциация на българите по света, председател Младен Станев
5. Филиал на Асоциация на българите по света в гр. Тараклия, Република Молдова, координатор Димитър Калтакчи
6. Дружества към Асоциация на българите по света:
а. Украйна – Конгрес на българите в Украйна, координатор Инна Граматик
б. Всеукрайнска асамблея на българите, координатор Дора Костова
в. Дружество „Кирил и Методий“, координатор Димитър Кружков
г. Съюз на банатските българи, координатор Пери Велчов, Румъния
д. Демократичен съюз на българите в Румъния, координатори проф. Лука Велчов и Антон Канчев
е. КИЦ – Босилеград, координатор Иван Николов, Западни покрайнини, Сърбия
ж. Банатски българи в България,– координатор Мария Иванова, с. Асеново, България
7. История в шевици – Славян Стоянов
• Победителите ще бъдат обявени в АЕМО „Старият Добрич“, на Фейсбук страницата на конкурса: Мотивът – основен елемент в българската шевица, пазещ родовата ни памет и на Фейсбук страницата на читалището: НЧ Български искрици
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат:
• читалища, неправителствени организации и физически лица от България;
• неправителствени организации и физически лица от Молдова и Украйна (бесарабски, таврийски българи, гагаузи);
• неправителствени организации и физически лица от Румъния (банатски българи и българи от Северна Добруджа), Сърбия, Македония, Турция, Гърция и др.
• български неправителствени организации и физически лица, живеещи в чужбина;
• чуждестранни неправителствени организации и физически лица.
2. Всеки участник трябва да представи автентичен везбен мотив (оригинал или възпроизведен оригинал на мотив), който е част от орнаменталната украса на различни части на традиционните ни мъжки, женски или детски народни носии. Може да се участва с автентичен зашив (Пример № 1) или с възпроизведени оригинали на мотиви, вшити в платно (Пример № 2). Нужно е да се приложи снимка с добра резолюция на мотива или орнамента – като отделен детайл или като част от облеклото.
Пример № 1: Автентичен зашив с вшити везбени мотиви.
Пример № 2: Възпроизведени оригинали на автентични мотиви върху платно (зашив).
3. При участие с възпроизведен оригинал на мотив е нужно изработката да се доближава максимално до оригинала като конци, цветове и техника (бодове).
Пример № 3:
4. Могат да се представят неограничен брой мотиви или орнаменти.
Пример № 4:
5. Всеки участник е нужно да представи везбените мотиви върху платно (зашив). Когато мотивите са отделно възпроизведени оригинали (напр. от група везбарки, представляващи един участник) или автентични образци, да бъдат пришити с тропоска към платно.
Пример № 5: Пример № 6:
6. Може да се използва всякакъв плат с равномерни или неравномерни нишки по вътък и основа, но е добре да бъде от естествени материали – коноп, лен, памук. Може да се използва всякакъв вид панама и канава.
7. Всеки участник попълва заявка за участие по образец (обр. № 1), която първо трябва да изпрати на следният електронен адрес:
Е-mail: bulgariaiskritsi@gmail.com
(важно условие, за да знаем, кой ще участва и откъде да очакваме материали).
8. Всеки участник попълва форма за представяне на мотива по образец (обр. № 2). При участие с повече от един мотив се попълва форма за всеки поотделно.
9. Формуляри по обр. № 1 и обр. № 2, заедно с мотивите трябва изпратите в плик с надпис: За участие в конкурс „Мотивът – основен елемент в българската шевица, пазещ родовата ни памет“ до 20 декември 2021 г. на адрес:
9300 Добрич
Пощенска кутия № 41
НЧ „Български искрици 2016“
10. Няма да се допускат до участие в конкурса мотиви, за които участникът не е представил информация за произхода им или не е спазил някое от посочените по-горе условия.
11. Извън конкурса могат да бъдат изпратени снимки на везбени мотиви за включване в каталога. За тях също трябва да бъдат попълнени обр. № 1 и обр. № 2. Снимките трябва да са с много добра резолюция.
12. Извън конкурса могат да бъдат предложени за включване в каталога и везбени мотиви, които са вшити в цяло изделие – риза, престилка, сукман и др. В този случай също се попълват обр. № 1 и обр. № 2 (След като се направят снимки за каталога, носиите или частите от тях ще бъдат върнати на участника).
13. Имената на участниците, заедно с мотивите и тяхната история като произход, предназначение и датировка, ще бъдат вписани в каталога.
14. За допълнителна информация могат да се задават въпроси на Фейсбук страницата на конкурса: Мотивът-основен елемент в българската шевица, пазещ родовата ни памет, на посоченият GSM: +359 876 888 767, Viber +359 876 888 767, WhatsApp +359 876 888 767.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Критериите за оценяване са пряко свързани с крайните цели на конкурса:
„Да се възстанови зашивът (платното с мотиви) като начин за съхранение на старинните везбени български мотиви. Да се създаде възможно най-пълен каталог на съхранените до днес везбени мотиви от различни краища на България, на преселниците в Бесарабия, на таврийските българи в Украйна, на банатските българи в Румъния и др. Така ще се предадат на идващите поколения везбени реликви с български мотиви, от които да изработват изящните си шевици и творби с тях“.
Оценката за участие ще се формира за комплексно представяне и ще включва:
• спазване на посочените изисквания;
• брой на везбените мотиви и тяхното разнообразие като вид и предназначение;
• техника на изработка в случаите, когато участникът представя зашив с възпроизведени оригинали;
• обем и съдържание на информацията за произхода им;
• старинност на мотива (датировка, посочете времето, когато предполагате, че е изработен мотивът, ако имате такава информация).
За допълнителна информация:
НЧ „Български искрици 2016“
Ул. „Д-р Константин Стоилов“
АЕМО „Старият Добрич“
E-mail: bulgariaiskritsi@gmail.com
E-mail: bulgaria_iskritsi@abv.bg
GSM: +359 876 888 767;
Магдалена Петрова