Международен ден на езиците в ПГ „Васил Левски“

Профилирана гимназия „Васил Левски” отново заяви позицията си на иновативно училище, което изгражда у младите хора активна позиция и подкрепя личностните им изяви. Традиционно и тази година възпитаниците на гимназията не пропускат забележителните дати от календара. С кратко тържество бе отбелязан 26 септември – Международният ден на езиците. Забавно и увлекателно учениците от 8 А и 8В клас представиха пред публиката интересни факти за езиците по света и в частност в Европа. Те не пропуснаха да споделят своето виждане за това защо и как учим чужд език.

Участниците в събитието бяха аплодирани от своите съученици и учители. Осмокласниците направиха всеки от присъстващите съпричастен към голямата тема за езика и неговото усвояване като гаранция за успешна личностна изява и реализация.