Мащабно оперативно-тактическото учение

Мащабно оперативно-тактическото учение проведаха РДПБЗН – Ямбол и РДПБЗН – Бургас  в община Елхово

След приключване на учението и направения анализ старши комисар Красимир Шотаров, директор на Дирекция „Оперативни дейности“ при ГДПБЗН, под чието наблюдение се реализираха тактическите действия даде положителна оценка  и  поздрави всички участници. Той благодари на служителите и партньорите, изпълнили на високо ниво поставените им задачи, както и за навременната им реакция и действия при внезапна промяна в обстановката. Старши комисар Шотаров отчете много добра координация с общинския щаб. Той изрази удовлетвореност от показаната степен на подготовка на изпълнителния и ръководния състав на РДПБЗН – Ямбол и РДПБЗН – Бургас, участниците в щабовете за ръководство на действията, както и на участниците от другите съставни части на Единната спасителна система.

Целта на проведеното днес учение бе организиране и управление на силите и средствата при ограничаване и ликвидиране на последствията от възникнало наводнение на територията на община Елхово. Мащабните тактико-тренировачни дейности бяха ръководени от  директора на РДПБЗН – Ямбол комисар Кольо Гяуров. В учението се включиха и сили на ОДМВР – Ямбол,  ЦСМП – филиал Елхово, БЧК – Ямбол, Община  Елхово, Доброволно формирование при Община Елхово.

По сценарий, след значителни валежи от дъжд през предходните дни и повишаване нивото на р. Тунджа и притоците ѝ, на територията на Община Елхово възниква кризисна обстановка. Изкуствен канал на р. Тунджа, изграден на територията на градския парк в Елхово е пред преливане и създава опасност от наводняване на обекти, жилищни сгради и дворове в северната част на града. Съобщава се за проблеми в електроснабдяването в града и наводнени приземни помещения в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“- Елхово. Компроментирана е стената на язовир, находящ в землището на село Гранитово. Водоемът е част от каскада от три микроязовира и при скъсване на стената му съществува опасност от заливане на къщи в селото. Във връзка с усложнената обстановка на територията на община Елхово са оповестени членовете на общинският щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия. Свикан е Оперативния щаб  на РДПБЗН-Ямбол. Задействан е  плана за действия  при кризи, извънредни ситуации и защита при бедствия в частта „Действия при наводнения”. Обстановката се усложнява, след като на тел. 112 са получени сигнали за бедстващи хора в района на екопътека „Долна топчия“ и за възникнал пожар в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“- Елхово.

            Учебните действия са проведени на четири места – два терена в градския парк на Елхово, в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ и на язовир в землището на село Гранитово.

В резултат на проведените съвместни действия на пожарникари и добрволци  е изградена временна защитна дига на територията на градския парк в Елхово. При последвалите  задачи пожарникари, спасители, червенокръстци и медици изпълняват дейности по конпетентност и спасяват четирима бедстващи туристи,останали на остров в р. Тунджа, а водолазни екипи издирват и изваждат от водите на реката тялото на  мъж. На пострадалите на място е оказана първа долекарска помощ и са транспортирани за лечение. Своевременно, поради възникнал пожар над 360 ученици и персонал от ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ са евакуирани. Извършени са пожарогасителни действия в сградата и са намерени и изведени два деца, останали вътре. След оценка на обстановката са предприети действия за източване на язовир, находящ се до село Гранитово, като за целта е използван хидромоторен модул.

22.05.2018 г.

Татяна Павлова