Мащабни акции за почистване на нерегламентирани сметища на територията на  община „Тунджа“

Поредица от мащабни акции за почистване на нерегламентирани сметища на територията на  община „Тунджа“, област Ямбол провокираха местните общности да поемат пряк ангажимент и да участват в осигуряването на по – добра жизнена среда. Инициативите се проведоха в землищата на селата Завой, Безмер и Козарево, като предстои и други населени места да се включат в обществените  екологични прояви и да ги мултиплицират.

Настоящото събитие „Кампания за почистване и ревитализиране на замърсени места“ се организира и провежда в рамките на проект „Съживяване на изоставена сметища“ от водещия партньор Център за образование и научно сътрудничество „Максима“ – Ямбол. Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция2014-2020. Проектен партньор 2 е Търговска борса Къркларели, Република Турция, а проектен партньор 3 – Фондация „Институт за иновативни изследователски дейности“ – Хасково.