Мащабна лятна програма на община „Тунджа“ за децата и учениците

За втора поредна година община „Тунджа“, съвместно с учебните и детски заведения, организира мащабна лятна програма с интерактивни и образователни инициативи, които да осмислят пълноценния отдих на подрастващите. Повече от 500 деца и ученици ще се включат в планираните летни занимания. Програмата включва 10 5-дневни интерактивни занимания, по едно за всяко от училищата от общинската образователна инфраструктура.

Всяко от училищата ще формира групи от ученици и родители, които ще проведат своите занимания в базата на Посетителски център в лесопарк Бакаджик, изграден по един от проектите с европейско финансиране на общината. Петдневната интерактивна програма се ръководи и организира от квалифицирани аниматори и включва занимания с различна тематична насоченост.

Отново ще бъдат проведени 4- и 5-дневни ателиета в направленията спорт и изкуство, в които ще се включат ученици и учители от всички общински училища. Ателиетата ще се проведат в една от специализираните бази за организиран ученически отдих в град Приморско. Лятната програма ще включва още организирани детски и ученически посещения на общинската плувна база в село Генерал Инзово, както и 30 интерактивни инициативи с деца и родители, които ще се организират и проведат от екипа на Общностния център по проект „Желани пространства“ в общинския посетителски център в лесопарк Бакаджик.