Мариета Сивкова: Пътищата – лабиринт на корупцията


С право хората се възмущават от лошото състояние на пътищата, не само в ямболско, но и в цялата страна.
Изградените и поддържани по социалистическо време пътища сега само се кърпят и кърпят, докато станат целите само  кръпки. Тук там някакъв ремонт на по- голям участък, който след година се нагъва.

Нормално е да се търси отговор защо е така и трагедията с пътищата е пълна.
И аз се питах докато преди три години не попаднах за няколко месеца, в системата на пътната агенция.
Изградената в сегашното капиталистическо време система за управление на пътищата на държавно ниво от ГЕРБ не е направена за грижа за пътищата, а целта е крадене на пари.
Структурата е напълнена с хора, посочени от ГЕРБ и техните лобита, които обслужват интересите на частни заинтересовани фирми. Те продължават да управляват и сега, въпреки няколкото служебни правителства и редовните.
Структурата е тромава, трудно се случват нещата, защото се контролира на всеки етап, всяко нещо, само и само да не се изпусне келепира.
Заради това пътищата ни са на този хал.

При правителствата на ГЕРБ не са правени проекти за необходимите основни ремонти, затова няма как сега пътищата да се ремонтират.  Няма как да се правят поръчки, защото няма проекти, нито за пътищата в ямболско, както и за пътищата в по- голямата част от страната. Корумпираното и подчинено на лобистки интереси управление в системата на пътищата доведе до това състояние пътната инфраструктура.

Поне четири години трябват докато за основен ремонт на път се направи задание, проектиране, проведе се обществено поръчка и минат всички процедури по обжалване , издаде се разрешение за строеж и започне строителството.
ГЕРБ не направи това, а  работи така, че набързо да се вземат едни пари,  с измислените  т.н. превантивни ремонти на пътищата, при които основната цел е бързо крадене и облагодетелстване на определен кръг хора. При тях не се дава техническа гаранция за продължителен период, както е по закон, затова след година вече пътищата са нагънати и компрометирани. И пак се нуждаят от ремонт. И няма виновни изпълнители и държавни служители.
Така е измислено.

Това е моделът ГЕРБ и той все още властва не само в системата на пътищата, но и в други сфери.
През последните три години различни министри се опитват да излязат от този лабиринт и да започне да се проектира, но това иска време.

Нормално е хората да недоволстват, крадени са и пренебрегвани дълги години.
Само  с промяна на системата на управление на пътищата, с широка обществена подкрепа, може да се излезе от сегашния тупик.
Промяната е наложителна, за да се спре корупцията и краденето. И на виновните за това състояние задължително ще се потърси отговорност за нанесените щети на обществото и ще бъдат наказани. 

                                                 Инж.Мариета Сивкова