Мариета Сивкова: Няма да подкрепим отчета на бюджета за 2017 г.

На утрешното заседание на ОбС Ямбол ще се разглежда приемане на Отчета на бюджета за 2017 г. Вече сме в нарушение на ЗПФ, в който е определен срок за приемане на отчетите от общините, 30 септември.
Отчетът на бюджета за 2017 г. няма качества на документ, в който управляващите да се отчели работата си като поставени цели и постигнатите резултати. А това очакваме от тях, и го изисква нормалното уважително отношение към гражданите. Липсва анализна част, от която да са видни причините за несъбраните приходи. Липсва оценка за ефекта върху общността от извършените разходи . За гражданите, за които е предназначен, този отчет е неразбираем. Числа в таблици!


При приемане на бюджет 2017, в началото на годината, кметът заяви, че приходите на община Ямбол не са се променили драстично през последните десет години, от както той е кмет. И още при приемане на бюджета беше ясно ,че тази администрация няма идеята за реализиране на нови политики и търсене на резерви.
Прочита на документа налага няколко извода:
Приетият от ОбС Бюджет за 2017 г. не е изпълнен от кмета на община Ямбол. При план 53 833 258 лв, отчет е 47 171 052 лв. Отчитаме провал в изпълнението на Инвестиционната програма, реализараните инвестиции са на 50% от предвидените.
Очакванията на гражданите, не са реализирани, което води до разочарование.
В община Ямбол липсва ефективен механизъм за събиране на собствените приходи. Факт е, че са събрани с 2.5 млн. лв по- малко, без обяснение.
Вътрешната структура на събраните приходи от данъци и такси не е отчетена и така тя не е достъпна за гражданите, т.е. колко са събрани от дължимите данъци и такси за 2017 г.? Колко са събрани от дължими от предишни години? Тази информация е индикатор доколко ефективно работи администрацията и затова е нужна на гражданите.
Важно е и състоянието на активите на общината, как се управляват.
За поредна година , вече 10-та, не са изискани отчети от дружествата, в които общината има дялове под 20% – „Общинска банка” АД, „Йордан Мишев” АД , МБАЛ”Св. Пантелеймон”АД, „Обществен паркинг” АД и поради тази причина не са взети счетоводни операции. Общинското ръководство проявява незаинтересованост към работата на тези търговските дружества вече 10 години. Прегледът на всички финасови отчети на общината за 10 годишен период назад доказват това. Не са представяни отчети от тези дружества.

С тези и още други доводи групата на БСП няма да подкрепи отчета на бюджета за 2017 г.