Мариета Сивкова: Бюджет 2019 е надут предизборно и не е бюджет на конкретни политики, а на пръскане на пари

Гласувах против проекта за бюджет на община Ямбол за 2019 г., защото чрез този бюджет стартира поемането на общински дълг от над 17, 6 млн. лв и се планират ремонти със средства от дълга, които не са обсъждани.  

Бюджетът не се състави прозрачно и се прикрива важна за гражданите информация. На общественото обсъждане на бюджета не бе представена инвестиционната програма за 21 млн. лв. и не се обсъдиха с гражданите обектите.

Въпреки съдействието на председателя на Общински съвет,  не ми се даде отговор от администрацията на въпросите:

  • Какви приходи се планирани от Синя зона и планира ли се разширението й?;
  • Какви разходи са планирани за издръжка на градски парк?

Кметът се хвали, че реализира проекта, но какво ни струва издръжката на тази дейност, дали не се разходват средства в повече от нормалното и колко са те? Крие се!

Против съм защото липсва последователна политика на това управление за решаване на важните проблеми на града. Имам предвид, че:

– През 2017 г. се дадоха 24 000 лв. за проект за кръгово кръстовище при ХЕС, а в този бюджет няма никакво развитие, няма предвидени средства за  реализира на проекта.

 – През 2018 г. приехме програма за предоставяне на социални услуги, в която е предвидено  създаване на Център за временно настаняване  на бездомни лица. В този бюджет няма предвидени средства за създаване на такъв.

– Няма и за Кризисен център, а приехме да се създаде Кризисен център за деца/ или лица пострадали от насилие.

За какво ги вземаме тези решения, като администрацията не ги изпълнява.

Прикрито, непрозрачно, с формално проведено обществено обсъждане се състави този бюджет. Това не е бюджет на гражданите, това е бюджет на режима, управляващ общината. Макар да се хвали кметът, че бюджетът е рекорден, е ясно за всички, че той е надут предизборно и не е бюджет на конкретни политики, а на пръскане на пари.