Маломирци се жалват от чести ВиК аварии

За преасфалтиране на ул. „Васил Левски“ настояха жителите на с. Маломир на приемния ден на кмета на Община „Тунджа“. Георги Георгиев им обясни, че улицата е част от общинския пътен участък Маломир – Коневец, за който е разработен и подаден проект към Програмата за развитие на селските райони на стойност близо 3,5 млн. лв. с ДДС. Очаква се одобрението на проекта. Ако това не стане, ще са необходими над 400 000 лв. за извършване на кърпежи по участъка.
Според маломировци най-големият проблем на селото остават честите ВиК – аварии – държавната „ВиК“ бавно отстранява авариите, а след това не възстановява настилката по улиците. В селото искат и ремонт на здравната служба, където работи д-р Янко Енев и обслужва и пациенти от Коневец, Дряново и Драма. Кметът Георги Георгиев се ангажира ремонтът да залегне в строителната програма през тази година.
Жителите на Маломир благодариха за направеното в селото през последните две години – ремонт на читалище, асфалтиране на улици, дограмата на детската градина и др.