Мазни борби в градския парк

На 11 юли 2017 година, от 16.00 часа, ще се проведе демонстрация на характерните за град Одрин мазни борби от Асоциацията за насърчаване и поддържане на Културата на Къркпънар/ Турция, в градския парк на град Ямбол. Събитието е част от одобрения проект „Разрастване на фестивалите с иновативни подходи”, Договор № РД-02-29-63/ 20.03.2017 г. на община „Тунджа“.

Бенефициент по проекта е Асоциацията за насърчаване и поддържане на Културата на Къркпънар/ Турция, а община „Тунджа” е партньор. Специфичната ос, по която е разработен проекта е 2.2. „Увеличаване потенциала на туризма  на трансграничния регион чрез разработването на общи дестинации“.

Основните цели на проекта са: укрепване на потенциала на туризма чрез иновативни методи за насърчаване, повишаване на привлекателността на фестивалите и подобряване на трансграничното сътрудничество.

Това ще се постигне чрез популяризиране на международния маскараден фестивал „Кукерландия“ в Одрин и популяризиране на фестивала „Къркпънар мазни борби“ в община Тунджа. Стойността на проекта е 105 103.84 евро.