Магистрати обсъждаха корупционните престъпления и особените залози по време на обучения в Апелативен съд – Бургас

Апелативен съд – Бургас бе домакин на регионални обучения за магистрати, организирани от Националния институт на правосъдието. По време на еднодневния форум бяха обсъждани актуалните промени в наказателното и гражданско правораздаване.

Съдии по наказателни дела и прокурори от Апелативен район – Бургас разискваха въпроси относно наказателното преследване на корупцията и съдебната практика по корупционните престъпления. Лектор на семинара бе съдия Пламен Дацов от Апелативен съд – София.

Темата на регионалното обучение на съдиите, които работят в областта на гражданското и търговското право беше прилагането на Закона за особените залози. Съдия Костадинка Недкова от Върховния касационен съд представи правната уредба и общите положение в Закона за особените залози и Централния регистър на особените залози, след което съдиите дискутираха по актуалните теми от Търговския закон и Граждански процесуалния кодекс. Съдия Албена Зъбова от Апелативен съд – Бургас обобщи практиката на апелативния район при делата по Кодекса за застраховането.