Лятно училище по плуване

dav

за деца на възраст 7-11 години

 

  ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ: 02 юли – 27 юли 2018 година /20 занимания/

  МЯСТО: плувен басейн към ПГ „Васил Левски” в град Ямбол

  ОРГАНИЗАТОРИ: Български Червен кръст – Ямбол

  ОСНОВНА ЦЕЛ:  Изграждане на начални плувни умения и намаляване на риска от водни инциденти сред деца на възраст 7-11 години, чрез включването им в обучение по усвояване на основни плувни техники и познания за опасностите при къпане и плуване и начините за оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент. Техники за оказване на първа помощ при давене и удавяне.

     С настъпването на лятото много родители имат възможност и се стараят да научат своите деца да плуват. Счита се, че заниманията по плуване са сред най-предпочитаните и най-достъпните като инвестиция за родителите, които търсят алтернатива на нарастващата тенденцията към застоял начин на живот на децата си. 

     Учени, които са разглеждали различните аспекти на това децата да плуват от съвсем малки твърдят, че положителните ефекти са много, както за развиване на физиката, така и на психиката на детето.

     Всяко дете обожава да си играе във водата. А и плуването е най-добрия начин да се повиши съпротивлението на детския организъм към различни болести.

     Не бива да се пренебрегва и факта, че през летните месеци рискът от водни инциденти се повишава. Основните причини за това са:

 1. Непознаването или подценяването на опасностите при къпане и плуване.
 2. Неумението да се излезе от опасни ситуации, възникнали във водата.
 3. Незнанието да се помогне на човек, който се дави.

      Ако родителите търсят подходящата форма за ангажиране свободното време на децата си, то обучителната програма „Лятно училище по плуване” към БЧК-Ямбол е отлична възможност. 

      20 /двадесет/ занимания, включващи плувна подготовка, съчетани с обучение по превенция на водния травматизъм е идеалното решение. Научавайки се да плуват и да се предпазват, децата ще са по-малко уязвими от водни инциденти.

      Заниманията ще се провеждат всеки делничен ден,  за времето от 16.00 часа до 17.00 часа

      Обучителната програма „Лятно училище по плуване” на БЧК-Ямбол се реализира за осма поредна година, като в резултат на планираните дейности се стремим да постигнем следното:

 1. Петнадесет /15/ деца на възраст 7– 11 години изградили начални плувни умения;
 1. Усвоени основни елементи и координация на плувния стил;  
 2.      Придобити знания и умения за правилно и безопасно поведение във водата и около водата;
 1. Създадени трайни хигиенни навици при посещаването на плувни басейни;
 2. Запознати с елементарни способи за оказване на помощ, самопомощ при воден инцидент

и първа помощ при давене и удавяне;

 1. Относително укрепване на здравословното състояние и физическата дееспособност;
 2. Създаване на предпоставки за последващи системни занимания за надграждане на усвоените знания и умения

през новата  учебна година и надграждащо обучение;

 1. Осмисляне на свободното време през лятната ваканция с полезни за живота и здравето на децата дейности;
 2. Привлечени родители, като участници в темите, свързани с оказването на първа помощ и превенция на

водния травматизъм. 

 

        След приключване на обучителната част ще се проведе заключително занимание с демонстрация на усвоените начални плувни умения, елементарни способи на спасяване със спасителни средства и оказване на първа помощ при воден инцидент. Всички деца получават награди и грамоти.

 

         Родителите, които желаят да включат деца си в обучителната програма на БЧК-Ямбол „Лятно училище по плуване”, трябва предварително да попълнят молба-декларация за съгласие по образец, предоставена от БЧК-Ямбол и медицинска бележка от личен лекар.              

        Таксата за участие е в р-р на 95 лв. и покрива разходите по провеждане на обучението, вкл. таксата за достъп на децата до плувния басейн.

 

     Лице за контакт: Добриела Праматарова – специалист в БЧК – Ямбол,  ул. «Димитър Благоев» №1.,

тел.: 046 / 66 44 24 и 0886 244 250.