Лятно училище по плуване и превенция на водния травматизъм

В седмицата на водното спасяване и за четиринадесета поредна година, Ямболската червенокръстка организация стартира подбор на деца на възраст между 7 и 11 години, за обособяване на групи  за обучение във ваканционната програма „Лятно училище по плуване и превенция на водния травматизъм“, с обща продължителност 20 /двадесет/ занятия.    

      Програмата се осъществява срещу заплащане и има за цел изграждането на начални плувни умения и формиране на безопасно поведение във и около водата, за намаляване на риска от водни инциденти сред деца,  чрез включването им в обучение по усвояване на основни плувни техники, начини за оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент и елементарни способи за оказване на първа помощ.

        Първите групи ще започнат своето обучение от 24 юни 2024г., за времето от 10:00ч. до 11:00ч. и от 11:00ч. до 12:00ч., като всички занятия ще се провеждат на плувния басейн в ПГ „Васил Левски” в град Ямбол от квалифициран и високо мотивиран обучаващ екип – треньор, воден спасител и специалист „Водноспасителна дейност“ и „Първа помощ“ в  БЧК-Ямбол.

        След приключване на обучителната част, ще се проведе заключително занятие със състезателни игри и демонстрации на усвоените начални плувни умения, спасяване на удавник със спасителни средства и оказване на първа помощ при воден инцидент.

         За повече информация: фейсбук страницата  „Лятно училище по плуване и превенция на водния травматизъм“ или на телефон 0886 344 250 – Добриела Праматарова, специалист „Водноспасителна дейност“ в БЧК – Ямбол.