Лятното училище по проект „Желани пространства“ приключи в община „ Тунджа“

С празник „Пътешествие до извора на знанието“ завърши лятното училище за двете групи от селата Хаджидимитрово и Завой. То се организира в изпълнение на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” – като част от интегрираните услуги, които се реализират през ваканционните месеци по проект „Желани пространства” – комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места”.

Празникът беше проведен пред Общностния център за деца и семейства в с. Козарево.

С много настроение и усмивки бъдещите първокласници показаха наученото от тях по време на едномесечната лятна подготовка за училище. Те рецитираха, пяха, решаваха кръстословица и разиграха приказката „Дядо ряпа вади“.

Заместник-кметът на община „Тунджа“ и ръководител на проект „Желани пространства…“- Димитър Димитров поздрави децата за постигнатото и връчи на всички участници в лятното училище раница и помагала за първи клас, а на финала ги очакваше сладка изненада – почерпка с торта.

В продължение на месец – от 1 август до 1 септември, две групи по 15 деца на 6 и 7 години бяха обучавани от педагог и медиатор в детската градина в с. Хаджидимитрово и в училището в с. Завой, за да се подкрепи подготовката им за първи клас. Децата участваха в интерактивни ролеви игри, образователни занимания и други дейности, за да съхранят и доразвият придобитите умения от обучението в детската градина.

Своята първа работа като учител в лятното училище получи Мариана Василева от с. Козарево, която наскоро завърши бакалавърска степен по специалността „Предучилищна педагогика и логопедия“. Тя е от талантливите тунджански младежи, получавала е еднократно финансово стимулиране като ученичка, стипендия като студент първи курс, а тази година получи еднократна финансова подкрепа от общината като студент четвърти курс.

Дейността „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” е част от проект „Желани пространства”- комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“, които се изпълнява от 2016 г. в общината. 

Осигурената безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ на ОП РЧР 2014-2020, приоритетна ос 2 – „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, е в размер на 1 739 303 лв.