Лятна ваканционна заетост в Германия

Агенция по заетостта за поредна година посредничи на студенти от български висши учебни заведения за лятна ваканционна заетост във Федерална република Германия.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

–  да са на възраст от 18 до 35 години;

–  да са редовни студенти;

–  да не са последен курс на семестриално обучение;

–  да имат добри до много добри познания по немски език /най-малко 3 години занимания по немски/

–  да са готови минимум 2 месеца да работят в Германия.

Необходимите документи за кандидатстване се подават в срок до 14.02.2020 г. в ДБТ, на чиято територия има висши училища или клонове (филиали) на висши училища.

Кандидатите могат да се запознаят подробно с офертата в Бюрата по труда.