Лихва от 3 % за кредити от ДФЗ за инвестиции в селското стопанство

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ преутвърди годишна лихва в размер на 3% за отпусканите пряко от Фонда кредити за 2019 година. От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по три инвестиционни схеми за кредитиране:

     – Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство;

    – Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2017-2019 г.;

     – Схема за кредитиране със средства на ДФЗ на проекти за „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”.

     10 януари 2019 г.                                          ДФ „Земеделие“ – РА