Литературен конкурс

Организаторите на XXIII Национален фестивал на детската
книга, който ще се проведе в гр. Сливен от 11 до 13 май 2021г.
ОБЯВЯВАТ
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА:
“Какво ми разказа вятърът”
В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18
години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години,
15 – 18 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни
творби /разказ, приказка, стихотворение/ специално създадени за конкурса.
Творбите да са с обем до 5 стандартни компютърни страници /60-66
символа на ред, 28-30 реда на страница/ и да бъдат изпратени на e-mail или
в печатен вид.
Компетентно жури ще оцени творбите. Отличените литературни
произведения ще бъдат издадени в сборник. Наградите на отличените
участници ще бъдат връчени на специална церемония в дните на XXIII
Национален фестивал на детската книга.
Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена на
участника, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail
за контакти, се изпращат на e-mail: reglibsliven@iradeum.com или на
адрес:
8800 гр. Сливен
ул. “Никола Карев” № 1
Регионална библиотека “Сава Доброплодни”
/за литературния конкурс/
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 22.03.2021г.
тел. за справки: 044/62 24 41; 62 39 70; 0886090712