Литературен  конкурс  за  есе „Майчице свята”

ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ – 1862” гр. ЯМБОЛ

  ИНЕР УИЛ КЛУБ гр. ЯМБОЛ

 ОБЯВЯВАТ

 

Литературен  конкурс  за  есе „Майчице свята”

                    по  случай  БЛАГОВЕЩЕНИЕ

                                Тема – свободна

 

Условия за участие:

* В конкурса могат да участват ученици от 1 до 12 клас.

         *Участниците ще бъдат разделени в 3 възрастови групи:

от 1 до 4 клас

от 5 до 8 клас

от 9 до 12 клас

 

Размерът на  есето трябва да бъде до две машинописни страници, придружени с имената,класа и училището на участника, телефон за връзка.

Ще бъдат раздадени предметни награди на първите три отличени творби във всяка възрастова група.

Конкурсните творби се приемат до 14.03.2018г. всеки ден от 9 до18 часа  в канцеларията на читалището.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23.03.2018 г. от 18.00 часа в Синия салон на читалище „Съгласие – 1862” на концерта „БЛАГОВЕЩЕНИЕ”

Справки на тел.: 046/66 41 26 и 046/66 41 27