Летни уроци по пътна безопасност

БЧК-Ямбол проведе цикъл от летни уроци по пътна безопасност, оказване на първа долекарска помощ и приложно колоездене за деца. Уроците имаха за цел да формират безопасно поведение у децата на възраст от 7 до 12 годишна възраст, свързано с превенция на пътния травматизъм. Децата се обучаваха в няколко основни модула, включващи: информация за пътни знаци, пешеходни зони, светофари, правила за движение по пътищата, безопасно управление на велосипед, оказване на първа долекарска помощ при наранявания, спиране на кръвотечения и обездвижване на крайници. 

            По време на уроците децата се обучаваха правилно да управляват велосипед в специално построено автоградче, включващо задължителни елементи от реалната пътна обстановка-знаци, светофари, пешеходци и т.н. При приключване на уроците  всички деца можеха да управляват самостоятелно велосипед.

Придобитите умения в летните уроци по пътна безопасност, децата демонстрираха по време на заключителен урок. Доброволците на БМЧК-Ямбол организираха празник за децата, на който им бяха връчени грамоти и награди за успешно приключване на уроците.

 

Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол