Летни уроци по „Първа помощ и пътна безопасност“

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ: 27 юни – 8 юли 2022 година / 10 занимания /.

МЯСТО ПРОВЕЖДАНЕ НА УРОЦИ: Велоплощадка, ул.“Любен Каравелов“.

ОРГАНИЗАТОР: Български Червен кръст – Ямбол

ОСНОВНА ЦЕЛ: Формиране на безопасно поведение и превенция на пътния травматизъм сред деца на възраст 7-12 години, чрез организиране на уроци по пътна безопасност, първа помощ и приложно колоездене в Учебен център на БЧК по пътна безопасност.  

Програмата за превенция на пътния травматизъм е полезна, защото подготвя децата от ранна възраст как да  помагат на себе си и на приятелите си, как да си окажат помощ при нужда в ежедневни ситуации, възникнали на пътя. В уроците децата се учат как да избегнат инциденти при придвижване на улицата, при игра на улица, пресичане на пешеходни пътеки и светофари.

БЧК-Ямбол провежда уроци по пътна безопасност, които са неделима част от образование, възпитание и оформяна на децата, като личности. Съвременната пътна среда е агресивна за детето, защото то няма изградени навици да се предпазва само.

Не бива да се пренебрегва и факта, че пътните инциденти много често са причина за загуба на близки хора, в резултат на неспазване на правила на движение, дисциплина и др.

            Ако желаете и Вашето дете да се включи в това „Социално учене“ можете да се запознаете с нашите програми за участие в уроци по „Пътна безопасност“.

            Уроците ще се провеждат всеки делничен ден на Велоплощадка, на адрес: ул.“Любен Каравелов“, к-с „Хале“, с продължителност 60 минути, с начален час от 10.00 часа до 11.00 часа.

             Родителите, които желаят да включат деца си в обучителната програма на БЧК-Ямбол в летни уроци по „Първа помощ и пътна безопасност 2022“, трябва предварително да попълнят заявление-декларация за съгласие по образец, предоставена от БЧК-Ямбол.       

           Таксата за участие в уроците е в размер на 45 лв. за 10 часа, покрива разходи за ползване на технически средства, учебни помагала, рекламни материали, грамоти и хонорар на обучител.

         Лице за контакт: Гергана Георгиева-специалист в БЧК – Ямбол,  тел.: 0886396607, 046664424.