Летни уроци по „Първа помощ и пътна безопасност“

БЧК-Ямбол проведе летни уроци за деца от с. Чарган, Община Тунджа по теми, свързани с пътна безопасност, оказване на първа долекарска помощ и приложно колоездене. Уроците имаха за цел да формират безопасно поведение у децата на възраст от 7 до 12 години, свързано с превенция на пътния травматизъм. Децата се обучаваха в няколко основни модула, включващи информация за пътни знаци, пешеходни зони, светофари, правила за движение по пътищата, безопасно управление на велосипед, оказване на първа долекарска помощ при наранявания, спиране на кръвотечения и обездвижване на крайници.
По време на уроците децата имаха възможност практически да се обучават правилно да управляват велосипед в специално автоградче, включващо задължителни елементи от реалната пътна обстановка-знаци, светофари и пешеходци.
Всяко дете ползва учебно помагало за индивидуална работа по време на теоретичните занятия, което след приключване на цикълът от уроци, остава за него. Децата получават и домашна работа, с която самостоятелно трябва да се справят до края на лятото. Надяваме се, че по този начин, устойчивостта от проведените занимания е гарантирана и децата продължават да са ангажирани с теми, свързани с тяхната безопасност.
По време на практическото си обучение в автоградчето, децата се учат да спазват правилата за движение по пътищата и да оказват първа помощ чрез влизане в роли в различни казуси.
Всяко занимание с децата включва теория и практика, което прави летните уроци уникални, защото децата имат възможност по интерактивен начин да приложат наученото.
Придобитите умения в летните уроци по пътна безопасност, децата демонстрираха по време на заключителен урок. Организиран бе празник за децата, връчени им бяха грамоти за успешно приключване на уроците и много награди.
Децата от с. Чарган участваха в тази уникална форма на „социално учене“, благодарение на подкрепата на кмета на Община Тунджа, г-н Георги Георгиев и инициативността на кмет на с. Чарган, г-жа Диана Илиева.

 

Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол