Лек спад на безработицата

По данни на статистиката в системата на Агенцията по заетостта регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област в края на месец юли са 4146. В сравнение с месец юни 2020 г. има продължение на темпа на намаление на безработните – с 478 лица (10%), но спрямо м.юни 2019 г. те са със 1279 души повече като резултат от извънредното положение в страната поради епидемията от COVID 19. Равнището на регистрирана безработица е 7.4 % и в сравнение с юни 2020 г. стойността на показателя намалява с 0.9 п.п.

 

Данни по общини

Във всички общини се отчита намаление на броя на регистрираните безработни лица спрямо предходния месец в резултат на възстановяване на икономическите дейности след края на извънредното положение – спадът общо за областта е с 10% в сравнение с м.юни 2020 г. Най-сериозно е намалението в най-голямата община – Ямбол – с 325 души (15%), а в останалите 4 общини спадът е от 2 до 83 души.