Лекари, зъболекари и медицински сестри се приемат за офицери и сержанти

До 02. 12. 2016 г. във Военно окръжие   Ямбол се приемат документи на кандидати  за офицери и сержанти завършили висше образование по медицина – лекари, зъболекари и медицински сестри.

             Длъжностите са за военни формирования в градовете Ямбол, Сливен, Стара Загора, Бургас, Пловдив,  Варна, София и други градове.

             Кандидатите трябва да отговарят на общите изисквания за прием на военнослужещи  както следва:

– да не са по възрастни от 40 г. за офицерите / лекари и зъболекари/ и  33 г. за сержантите / медицинските сестри/

– да не са осъждани и следствени

– да са годни за военна служба

– да нямат друго гражданство освен българско   

– да притежават висше образование и специалност за длъжността

           Не отслужилите военна служба ще завършат курс по начална военна подготовка.На приетите кандидати лекари и зъболекари  им се присвоява военно звания от лейтенант до капитан, а на медицинските сестри се присвоява военно звание старши сержант.

           За справки и повече информация в Офиса за водене на  военен отчет на община Ямбол  гр. Ямбол ул. Търговска №11 и телефони -66 22 41 и 66 22 56 или GSM 089 55 99 687 Петър Петров.

%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb-1