К.Ципов: „Даваме ясен знак, че изпълняваме поетите ангажименти“

Ръководството на Министерството на вътрешните работи полага оптимални  усилия, за да отговори на очакването на общество за ефективна полиция, на която са осигурени  нормални условия за работа, заяви при откриването на обновената сграда на РУ- Елхово заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов. Той подчерта, че осъщественото обновяване на сградата е резултат на доброто взаимодействие между институциите и посочи, че от началото на годината, благодарение на партньорството със съответните общини, това е четвъртото районно управление, което е реновирано по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г..

Доброто партньорство с местната власт е гарант за по-добър обществен ред и повишаване на сигурността на гражданите в региона, допълни директорът на областна дирекция на МВР – Ямбол старши комисар Генчо Иванов. В знак на благодарност за подкрепата и изграденото отлично взаимодействие между полицията и общината, той  връчи почетен плакет на кмета на община Елхово Петър Киров .

На официалното откриване на обновената сграда присъстваха зам.- директорът на ГД „Национална полиция“ старши комисар Константин Димитров, Златко Тодоров – съветник на министъра на вътрешните работи, областният управител Димитър Иванов, представители на различни институции в региона, служители на МВР и граждани.

През 2016 г. бе сключи партньорско споразумение между община Eлхово и ОДМВР – Ямбол за реализиране на проект „Повишаване енергийната ефективност на сградата на Районно управление – Елхово“, по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройство.  Общата стойност на проекта е в размер на 262 444, 93 лв. В рамките на 90 дни, чрез реализиране  на планираните дейности  – ремонт на покривна конструкция, топлоизолация на стени, подмяна на дограма и монтаж на 29 климатика, сградата бе преобразена. Подобриха се и условията за работа на служителите от РУ – Елхово,  изградена екологична и енергийно-ефективна работна среда. 

Сградата на Районно управление – Елхово е построена през 1950 г. и оттогава се ползва от служителите на  Министерство на вътрешните работи. Районното управление обслужва територията на две общини – Елхово и Болярово, с два общински центъра и общо 40 малки населени места. Населението е около 24 000 жители. В Районно управление – Елхово работят общо 74 служители на МВР.

На територията на РУ- Елхово е било създадено едно от първите околийски управления. През 1979 г. , със заповед от 1 май, войската на Източна Румелия, в която е бил включен и Казъл-агач /Елхово,/ се организира на милиционни основи и се нарича Източно-румелийска милиция. На нея е възложена задачата за опазване на новия обществен ред, установен след освобождението. Като околийско управление Казъл-агач е работило до 1925 г., като първоначално било на подчинение на окръжно управление – Сливен, а от 1920 г. е преминало на подчинение на окръжно управление Бургас. От 1925 г. до 1944 г. е под името Околийско управление – Елхово. По-късно то става  едно от четирите районни управления към областна дирекция на МВР – Ямбол.