Курсове за водни спасители

С приемен изпит стартира първият за тази година курс за обучение на водни спасители в квалификационната степен „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”, организиран от БЧК – Ямбол. Кандидатите демонстрираха отлични плувни умения, съгласно регламентираните изпитни изисквания пред комисия в състав: Огнян Николов-инструктор по водно спасяване и  Добриела Праматарова – специалист „Водноспасителна дейност“ в секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол.  

     В продължение на 65 учебни часа, 10 кандидати за водни спасители ще усвояват теоретични знания и практически умения, свързани с водноспасителната дейност, техники и тактики за спасяване и  първа долекарска помощ при воден инцидент.

     Подготовката на кадрите ще се осъществява на плувния басейн в ЕГ „Васил Карагьозов” в Ямбол и учебната зала на Секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол от високо квалифициран обучаващ екип – инструктол по водно мспасяване и лекар – анестезиолог.

     Предстои организирането на приемен изпит за кандидатите за придобиване на  квалификационна степен „Воден спасител на открити водни площи и море“.

     Двете обучения ще приключат със заключителен изпит, като всички кандидати,  успели да покрият заключителните изпитни нормативи, ще получат сертификати за завършен курс, даващ им право да работят като водни спасители не само в България, но и във всяка страна – член на Европейския съюз.                

 

                           СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ