Купища с дрехи и обувки изсипани на границата около Крайново, Странджа и Воден

Камари с отпадъци – сакове, обувки, дрехи, бутилки, са разхвърляни от неизвестни в близост до държавната граница в село Крайново. Сигнали за подобни нерегламентирани сметища са получени също за селата Странджа и Воден. Отпадъците най-вероятно са от мигранти, но със сигурност не са от една група, а са стоварвани. Кметът Христов вече е алармирал за случаите областния управител Георги Чалъков, на място е бил и заместник-областният управител Драгомир Димитров, а днес екологът на общината Анна Грозева подготви и сигнал до РИОСВ-Стара Загора след поредна проверка на място. Отговорността в случая е на държавните институции и те би следвало да предприемат мерки не само за почистването на района, а и за недопускането на подобни замърсявания отново. Питаме обаче какво прави и ръководството на Регионална гранична дирекция-Елхово? Дали наистина не е било информирано, че тук на държавната граница, която то охранява, някой си позволява да изсипва камари с отпадъци от мигранти?