Културен календар – 19 юли

Ваканция в музея 2017 г.
История на костюма и кукерската маска. Апликиране на костюм и кукерска маска с хартия и плат. Запознаване с различни видове забраждения и невестински шапки от региона. Демонстрация на забраждане тарпош.
09:30- 12:00 ч.
Място: Етнографски комплекс, кв. „Каргон“, ул. „Атанас Кратунов“

Занимания по интереси – Арт ателие, клуб „Знам, искам, мога“ и „Лятна читалня“
10:00 ч.- 11:00 ч.
Място: Народно читалище „Зора-1945“

„Лято в библиотеката 2017 г.“
„Опознавам професиите“
11:00 ч. – 12 :00 ч.
Ръководител: специалисти от Център за кариерно развитие
Място: читалня „Детски отдел“, Регионална библиотека „Георги Сава Раковски“

Тенис на маса
10:00 ч.- 16:00 ч.
Възрастова група:10 – 18 години
Място: Младежки дом „Георги Братанов“

Летен отдих в Народно читалище „Диана-1944“
Разучаване на фолклорни танци
16:00 ч.
Организатори: Народно читалище „Диана-1944“ и детска градина „Валентина“

Спортни танци
17:00 ч. – 20:00 ч.
Възрастова група: 10- 18 години
Място: Младежки дом „Георги Братанов“
Ръководител: Георги Найденов

 

Аеробика
17:30 ч. – 19:30 ч.
Възрастова група: 10 – 18 години
Място: Младежки дом „Георги Братанов“
Ръководител: Цветанка Атанасова