Културен календар

21 април, петък

„БЪЛГАРИЯ ПЕЕ“ – ЯМБОЛ

 

КОНЦЕРТ В ЗРИТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

 

      І КОНЦЕРТ – 16:00 часа

 

 1. Вокална група „Весели ноти” към НУ „Св.св. Кирил и Методий” Ямбол

Диригент  – Весела Пастърмаджиева

 1. Вокална група  „Зорница”  към   НЧ „Зора-1945”  и  ПК „Христо Ботев”

Ръководител  – Михаилчо Атанасов

 1. Певческа група „Младен Сербезов” към Квартален клуб „Хале”

    Ръководител  – Мария Мирчева

 1. Певческа група „Златна есен” към ПК „Недялко Царев”

    Ръководител Маринка Георгиева

 1. Певческа група „Росна китка” към ПК „Полковник Бакланов”

    Ръководител – Мария Цанева

 1. Вокална група „Виолина” към НЧ „Пробуда“ Ямбол

    Ръководител – Елена Иванова

 1. Смесен хор „Гусла” към НЧ „Съгласие” Ямбол

    Диригент – Васил Шейтанов

 

ІІ КОНЦЕРТ – 17:30 часа

 

 1. Вокална група „Пятница 13” към НЧ „Зора” – Ямбол

Ръководител – Елена Иванова

 1. Детски хор „Орфей” – Хасково

Диригент – Елена Шопова

 1. Дамски хор „Проф. Г. Димитров” към НЧ „Тракийска лира” Ямбол

Диригент – Весела Пастърмаджиева

 1. Смесен хор „Родина” при НЧ „Стара Загора“

    Диригент – Емил Минев

 1. Камерна формация „Орфей“ + към НЧ „Св. Кл. Охридски“ – Хасково

Диригент – Елена Шопова

 1. Смесен хор „Славей” при НЧ „Дружба” –Харманли

Диригент – Младен Станев

 

Организатори: Български хоров съюз, община Ямбол, ОП „Туризъм и култура“, НЧ „Тракийска лира-2012“