Кулминацията на празничните прояви в Езикова гимназия

Днес, 24 ноември 2022 г., от 17.30 ч., в залата на община Ямбол, е тържественият празничен концерт на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“-Ямбол. Ще бъдат раздадени годишните награди на гимназията на учители и ученици с високи постижения през предходната учебна година.